Cấm lưu hành thực phẩm chức năng chứa chất trị loạn cương dương

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra quyết định đình chỉ lưu hành sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu” và thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn với sản phẩm này.

xuat_tinh_3

Cấm lưu hành thực phẩm chức năng chứa chất trị loạn cương dương

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số 16047/2010/YT/CNTC ngày 15/12/2010 cấp cho sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu” do Công ty Hữu hạn Dược phẩm Khải Việt công bố và sản xuất.

Nguyên nhân buộc phải thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn của sản phẩm này là do Công ty Hữu hạn Dược phẩm Khải Việt sản xuất sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu” lô NSX 12.9.2011 có chứa hoạt chất Sidenafil hàm lượng 4mg/g. Đây là một hoạt chất dùng trong thuốc điều trị rối loạn cương dương.

Cục an toàn thực phẩm yêu cầu Công ty Hữu hạn Dược phẩm Khải Việt có trách nhiệm nộp lại giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số 16047/2010/YT/CNTC ngày 15/12/2010 cấp cho sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Khải Việt Hương cảng Canh Công Phu” về Cục An toàn thực phẩm.

Bên cạnh việc thu hồi hiệu lực giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm cũng ra quyết định đình chỉ hoàn toàn việc lưu hành sản phẩm. Công ty Hữu hạn Dược phẩm Khải Việt có trách nhiệm thu hồi toàn bộ lô sản phẩm hiện đang lưu hành trên thị trường về kho của Công ty để chờ tiêu hủy, đồng thời báo cáo kết quả về số lượng hàng tồn, hàng đã thu hồi về Cục An toàn thực phẩm và đề xuất biện pháp xử lý đối với lô sản phẩm còn tồn và đã thu hồi.

Cấm lưu hành thực phẩm chức năng chứa chất trị loạn cương dương  Theo Hồng Hải Nguồn.

Share This Post

Post Comment